Botildenborg är en hållbar gård och mötesplats
mitt i Malmö där vi använder mat och odling
för att bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

I vår webb-butik kan du köpa evenemang och produkter
som vi skapat tillsammans med olika samarbetspartners.
Läs gärna mer om vår verksamhet på www.botildenborg.se

VÅRA PRODUKTER